You are here: Home > Finanse > Blokowanie kont

Blokowanie kont

W ostatnim czasie spotkaliśmy się z informacjami, że Urzędy Skarbowe mają zamiar blokować rachunki bankowe przedsiębiorców. Taki zapis pojawił się w nowelizacji do Ordynacji podatkowej. Kontrola skarbowa wykonywana przez urząd skarbowy będzie najprawdopodobniej skutkowała tym, że owe konta zostaną zablokowane, jeśli organ kontrolny uzna to za konieczność. Zmiana jest bardzo poważna z racji tego, że jak na tą chwilę nie było możliwości blokowania konta bez uprzedniej kontroli sądowej. Taka możliwość dotychczas była przyznana na rzecz dyrektorów organów kontroli skarbowej. Zmiana przewiduje, że organ kontrolny ma prawo zablokować konto firmy na co najmniej trzy miesiące, w celu sprawdzenia czy wszystkie transakcje są wykonywane zgodnie z prawem i czy zostały one opodatkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Może to doprowadzić do tego, że wiele firm z powodu jedynie podejrzeń będzie musiało zaprzestać swojej produkcji lub całkowicie zamknąć działalność. Ma to na celu pomóc w wykryciu czy dany przedsiębiorca nie uchyla się od płacenia podatków, czy też unika opłacenia podatku lub wyłudza akcyzę.

Comments are closed.