You are here: Home > Finanse > Konta przedsiębiorców blokowane przez Fiskus

Konta przedsiębiorców blokowane przez Fiskus

Media od jakiegoś czasu stale informują nas o tym, że Urzędy Skarbowe mają zamiar blokować rachunki bankowe przedsiębiorców. Taki zapis pojawił się w nowelizacji do Ordynacji podatkowej. Kontrola skarbowa wykonywana przez Fiskus, będzie najprawdopodobniej skutkowała tym, że owe konta zostaną zablokowane, jeśli organ kontrolny uzna to za konieczność. Zmiana jest bardzo poważna z racji tego, że jak na tą chwilę nie było możliwości blokowania konta bez uprzedniej kontroli sądowej. Dotąd taka możliwość była przyznana na rzecz dyrektorów organów kontroli skarbowej. Zmiana przewiduje, że organ kontrolny ma prawo zablokować konto firmy na co najmniej trzy miesiące, w celu sprawdzenia czy wszystkie transakcje są wykonywane zgodnie z prawem i czy zostały one opodatkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego . Ma to pomóc w wykryciu, czy dany przedsiębiorca nie uchyla się przypadkiem od płacenia podatków, czy też unika opłacenia Vatu lub wyłudza akcyzę. Kontrole są ważne, jednak czy nie jest to już trochę za mocne ingerowanie w życie obywateli.

Comments are closed.