You are here: Home > Ekonomia > Ekonomiczne zawiłości

Ekonomiczne zawiłości

Od najwcześniejszych lat szkolnych doskonale wiemy, że ekonomia jest nauką społeczną. Zajmuje się opisywaniem produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr. Co ważne, dzieli się ona na makroekonomię i mikroekonomię. Makroekonomia opisuje i skupia się na zagadnieniach związanych z całą gospodarką. Mikroekonomia z kolei zajmuje się badaniem w jaki sposób gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podejmują decyzję oraz współdziałają odnośnie konkretnych decyzji na rynkach. Ekonomiści zwracają szczególną uwagę i uwzględniają oddziaływanie handlu zagranicznego oraz wzajemne powiązania gospodarcze na świecie. Specjaliści także jako działy ekonomii wyróżniają także międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz gospodarkę światową. Pierwsze zagadnienie jest uwzględnianiem wpływów międzynarodowej wymiany handlowej na gospodarkę państwa oraz światową. Z kolei drugie zagadnienie opisuje i zajmuje się gospodarką światową jako funkcjonowaniem jednego organizmu. Konieczne jest, żeby zapamiętać że ekonomia zajmuje się tym, jak jednostka lub społeczeństwo wykorzystują wszystkie zasoby.

Comments are closed.