You are here: Home > Ekonomia > Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Czym są fundusze inwestycyjne i jaką są formą inwestowania. Przede wszystkim są one sposobem inwestowania pieniędzy w funduszu który ma wielu członków. Do tego grona mogą należeć osoby fizyczne, prawne i przedsiębiorstwa oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Ze względu na wszystkie rodzaje funduszy inwestycyjnych można wyróżnić – fundusze otwarte oraz fundusze zamknięte. Fundusze inwestycyjne dają możliwość zebrania dużego kapitału inwestycyjnego. Przede wszystkim charakteryzuje je wysoka elastyczność przystąpienia do funduszu, jak i wystąpienia z niego. Chcąc zainwestować swoje pieniądze powinniśmy dokładnie rozejrzeć się po całej dostępnej ofercie, która ciągle jest rozszerzana. Do wyboru jest wiele możliwości, a z pośród wszystkich tylko kilkanaście jest bardzo korzystnych. Co istotne to fakt, że w każdej chwili możemy do niego przystąpić jak i się z niego wycofać. Kiedy fundusz inwestycyjny nie będzie spełniał wszystkich naszych oczekiwań finansowych, powinniśmy się rozejrzeć za czymś zdecydowanie korzystniejszym.

Comments are closed.