You are here: Home > Ekonomia > Przedsiębiorstwa ekonomiczne

Przedsiębiorstwa ekonomiczne

Wyjątkowo skutecznym sposobem określania ekonomii gospodarczej jest ekonomia społeczna. Co istotne to fakt, że zawiera ona w sobie wszystkie najważniejsze cele ekonomiczne i społeczne. Przez specjalistów określana jest jako gospodarka społeczna. Należy dodać, że przedsiębiorczość społeczną uznaję się taką, która ma cele głownie społeczne. Wszystkie zyski w takim przedsiębiorstwie dalej są inwestowane w cele, a nie w maksymalizację zysków. Europejska sieć badawcza określiła najważniejsze kryteria społeczne i ekonomiczne. Do pierwszej grupy kryteriów społecznych należy obywatelski charakter inicjatywy, demokratyczny i wspólnotowy system zarządzania, ograniczona dystrybucja zysków oraz orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia. Kryteria ekonomiczne związane są z ponoszeniem ryzyka ekonomicznego, niezależność oraz suwerenność instytucji w odniesieniu do instytucji publicznych, funkcjonowanie nielicznego płatnego personelu oraz prowadzenie w sposób względnie ciągły działalności opartej na instrumentach ekonomicznych. Wszystkie te czynniki zawarte w obu grupach składają się na ekonomie społeczną.

Comments are closed.