You are here: Home > Ekonomia > Przedsiębiorstwa społeczne

Przedsiębiorstwa społeczne

Ekonomia społeczna łączy w sobie najważniejsze cele ekonomiczne i społeczne. Przez wielu specjalistów określana jest jako gospodarka społeczna. Należy zaznaczyć, że za przedsiębiorczość społeczną uznaję się tą, która ma cele głownie społeczne. Zyski w przedsiębiorstwie społecznym są inwestowane w cele, a nie w maksymalizację zysków. Europejska sieć badawcza określiła najważniejsze kryteria zarówno społeczne jak i ekonomiczne. Do pierwszej grupy kryteriów społecznych zaliczamy obywatelski charakter inicjatywy, orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia, demokratyczny i wspólnotowy system zarządzania. Kryteria ekonomiczne to ponoszenie ryzyka ekonomicznego, ograniczona dystrybucja zysków, funkcjonowanie choćby nielicznego płatnego personelu i prowadzenie w sposób względnie ciągły działalności opartej na instrumentach ekonomicznych, niezależność oraz suwerenność instytucji w odniesieniu do instytucji publicznych.

Comments are closed.