You are here: Home > Ciekawostki > Najważniejsza dla polskich przedsiębiorców obca waluta

Najważniejsza dla polskich przedsiębiorców obca waluta

Najważniejszą z punktu widzenia polskich przedsiębiorców walutą obcą pozostaje euro. Dzieje się tak dlatego że przy wykorzystaniu tej właśnie waluty rozliczają się oni z zagranicznymi kontrahentami działającymi na terenie Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że chociaż euro uważane jest za drugą z najważniejszych walut świata, to jego historia jest dosyć krótka, ponieważ sięga lat 50. XX wieku, kiedy to powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali jako zalążek przyszłej Unii Europejskiej. Dopiero po upływie dwudziestu lat od jej założenia zaczęto tworzyć plan zawiązania wspólnoty gospodarczej i walutowej, zakładający między innymi stabilizację kursów pozwalającą na wprowadzenie wspólnej waluty w państwach członkowskich.

Konkretne prace zorientowane na ustalenie czasu wprowadzenia nowej waluty rozpoczęły się pod koniec lat 80. Zostały one zwieńczone sukcesem pierwszego stycznia 2002 roku, kiedy do obiegu weszło euro w formie gotówki. Wcześniej zaczęło ono obowiązywać w transakcjach bezgotówkowych przeprowadzanych na terenie jedenastu przygotowanych do tego krajów członkowskich. Oczywiście podstawą ku temu stało się podpisanie traktatu o Unii Europejskiej w 1992 roku, w którym uwzględniono założenie wspólnoty walutowej do której jednak nie weszła m.in. Wielka Brytania. Obecnie euro pozostaje walutą obowiązującą w 19 państwach członkowskich Unii Europejskiej, a posługuje się nią 337 000 000 osób poruszających się w strefie Eurolandu oraz wielu mieszkańców innych rejonów świata, przeprowadzających przy wykorzystaniu tej waluty codzienne transakcje pieniężne.

Pomocą dla osób fizycznych i przedsiębiorców w podejmowaniu codziennych decyzji zakupu eur może stać się strona internetowa https://www.walutomat.pl/kursy-walut/eur-pln/. Muszą oni pamiętać, że na aktualną wycenę euro wpływ wywierają informacje o stopie bezrobocia, inflacji czy wskaźniku aktywności przemysłowej gospodarek państw odgrywających główną rolę w strefie euro oraz zapowiedzi dotyczące poziomu stóp procentowych w najbliższym czasie. Nie bez znaczenia pozostaje ogólna sytuacja polityczna panująca w samej Polsce i na terenie Unii oraz u jej strategicznych partnerów.

Comments are closed.