You are here: Home >Archive for the ‘Ekonomia’ Category

Przedsiębiorstwa społeczne

Ekonomia społeczna łączy w sobie najważniejsze cele ekonomiczne i społeczne. Przez wielu specjalistów określana jest jako gospodarka społeczna. Należy zaznaczyć, że za przedsiębiorczość społeczną uznaję się tą, która ma cele głownie społeczne. Zyski w przedsiębiorstwie społecznym są inwestowane w cele, a nie w maksymalizację zysków. Europejska sieć badawcza określiła najważniejsze kryteria zarówno społeczne jak i […]

Nowoczesne faktury

Wszystko do około nas się zmienia. Nie dziwi więc fakt, że wszystko staje się nowocześniejsze a pójście z duchem czasu jest czymś oczywistym. W ostatnich latach wprowadzono do powszechnego użytku e-faktury. Są to faktury wystawiane za wykonanie usług bądź dostarczenie różnego rodzaju świadczenia. Dostarczana na maila stanowi prawny dokument, tak jak dokument wysłany w formie […]

Inwestycje z szansa na duże pieniądze

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zdobycie pieniędzy możliwe jest na wiele sposobów. Skutecznym sposobem jest inwestowanie w papiery wartościowe. Na pewno warto inwestować w akcje i obligacje. Pierwsze z nich czyli akcje są papierami wartościowymi które są emitowane przez większe spółki giełdowe. Posiadanie akcji sprawia, że stajemy się akcjonariuszami danej spółki występującej […]

Najkorzystniejsze kredyty mieszkaniowe

Już na wstępie należy zaznaczyć, że w bankach komercyjnych potrzeba co najmniej trzech miesięcy aby uzyskać kredyt. W tych mniej popularnych bankach wystarczy jedynie miesiąc, aby kredyt wpłynął na nasze konto. Co najważniejsze i o czym powinni pamiętać wszyscy kredytobiorcy to fakt, że wybór odpowiedniego banku powinien być uzależniony przede wszystkim od oceny naszej zdolności […]

Wybór najlepszej oferty

Każdego tygodnia o przyznanie kredytu stara się tysiące osób. Uzyskanie go nie jest zadaniem łatwym, a w większości przypadków banki każą nam czekać mniej więcej trzy miesiące na to, aby uzyskać kredyt. W niektórych bankach czas ten może być krótszy i trwa około miesiąca kiedy wpłynie na nasze konto. Najczęściej na wybór banku na który […]